Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації

Оцінювання досягнень учнів у 2020/21 навчальному році

У методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки  надані роз'яснення щодо питань підсумкового тематичного, семестрового, річного оцінювання учнів та  викладання навчальних предметів у школах  в 2020/21 навчальному році .

При виставленні тематичної оцінки учням мають враховуватись всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

«При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо», - йдеться у рекомендаціях МОН.

Але слід враховувати, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки учнів можуть підлягати коригуванню.« повернутися до списку новин