Відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації

Консультації. Чи може директор школи забрати години у вчителя?

Чи може директор школи забрати години у вчителя?

Який обсяг тижневого педагогічного навантаження становить тарифну ставкуХто затверджує педагогічне навантаження в школіУ яких випадках може бути змінено педагогічне навантаження під час навчального року та куди звернутись учителюякщо його права порушені?

Основним документом, який регулює питання встановлення педагогічного навантаження вчителів та його перерозподілу, є стаття 25 Закону України «Про загальну середню освіту». У пункті 1 цієї статті визначено, що педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку.

У залежності від освіти та за наслідками атестації вчителям встановлюються тарифні розряди та присвоюються кваліфікаційні категорії. Тарифна ставка вчителя (тобто його посадовий оклад) залежить саме від категорії та тарифного розряду. Наказ МОН України № 557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» визначає, що оплата праці вчителям здійснюється відповідно до єдиної тарифної сітки.

Так, учителям всіх спеціальностей, яким за результатами атестації встановлені кваліфікаційні категорії, встановлюється ставка заробітної плати відповідно до тарифних розрядів:

  • спеціаліст вищої категорії — 14 розряд;
  • спеціаліст 1 категорії — 13 розряд;
  • спеціаліст 2 категорії — 12 розряд;
  • спеціаліст  без категорії — 10-11 розряди.

Кожного року (станом на 1 вересня поточного навчального року) в закладах загальної середньої освіти проводиться тарифікація педагогічних працівників, у ході якої розподіляється тижневе навантаження між педагогами школи на навчальний рік. Для проведення тарифікації наказом керівника створюється тарифікаційна комісія. Результати тарифікації оформлюються у вигляді тарифікаційного списку.

Варто зазначити, що попередня тарифікація проводиться ще у березні-квітні. Це робиться для того, щоб попередити вчителя про те, яке навантаження на наступний рік він буде мати.

При цьому виникають випадки, що при попередній комплектації вчителю прогнозують навантаження, наприклад, 30 годин і він розписується за це навантаження, а у серпні з’ясовується, що не набрали 10 клас і у вчителя буде лише 24 години. Учитель починає вимагати від директора обіцяні години, годин немає, виникає конфлікт. Тому важливо при попередній комплектації спрогнозувати не максимальне навантаження вчителя, а навантаження на ставку, адже саме ставку зобов’язаний дати директор працівнику, якщо працівник прийнятий на роботу з повним навантаженням.

Для запобігання непередбачуваних ситуацій, директорам навчальних закладів слід мати на увазі, що педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за згодою працівника (п.2 ст.25 Закону «Про загальну середню освіту») або на прохання педагога на підставі ст.56 КЗпП України.

Отже, відповідно до п. 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 №102 тарифікаційні списки затверджуються керівником закладу за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня.

Під час навчального року перерозподіл педагогічного навантаження допускається лише в окремих випадках, наприклад, у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачено освітньою програмою (наприкладвідповідно до освітньої програми закладу школи на вивчення предмета передбачено 2,5 години на рікто в першому семестрі предмет може вивчатися годиниа в ІІ семестрі – 2. Або на вивчення предмета передбачено – 0,5 години на рікпри цьому він може вивчатися тільки в одному з семестрів по годині щотижня).

Іноді життєві обставини змушують учителя відмовитися від частини навантаження під час навчального року. У такому випадку працівник має написати відповідну заяву про зменшення педагогічного навантаження, а керівник може задовольнити це клопотання працівника. При цьому варто зауважити, що директор не зобов’язаний це робити і тоді працівник продовжує працювати відповідно до тарифікації, або має право звільнитися.

Важливо, щоб усі зміни в навантаженні учителів під час навчального року відбувалися виключно за письмовими заявами самих учителів. Відсутність відповідних заяв дає підстави для звинувачення керівників навчальних закладів не лише в безпідставній зміні педагогічного навантаження, а й в упередженому ставленні до педагогів та у нанесенні педагогам моральної шкоди.

Керівникам навчальних закладів варто пам’ятати, що навіть коли вчитель у вересні протарифікований на 30 годин, то немає ніяких підстав без заяви самого вчителя зменшити його навантаження за ініціативою адміністрації навіть на 0,5 години.

Неправомірними будуть дії керівника і тоді, коли він повідомить вчителю під час навчального року, що у зв’язку із розширенням штату працівників частину його навантаження віддадуть новому співпрацівнику, або  більш кваліфікованому.

Якщо перерозподіл педагогічного навантаження вчителів відбувся під час навчального року і працівник вважає, що його права порушені, то він може звернутися із заявою до Комісії по трудових спорах, яка має бути в кожній установі та організації із штатом більше 15 осіб, до профспілкового комітету, або до суду.

Освіта.ua
21.12.2019« повернутися до списку новин